Biuletyn Informacji Publicznej Dokumenty organizacyjne - Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy
Ostatnia aktualizacja strony: 19.03.2018, 15:16

Dokumenty organizacyjne

Nazwa Opis Data publikacji
Koncepcja pracy Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy na lata 2015-2020 Koncepcja pracy Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy na lata 2015-2020 25.04.2016
Zarządzenie w sprawie rozszerzenia zadań realizowanych przez Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie rozszerzenia zadań realizowanych przez ODMiDN 12.02.2013
Uchwała - zmiana do uchwały o powołaniu Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli UCHWAŁA NR L/426/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy. 29.03.2010
Statut Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli Statut Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli 01.09.2000
Uchwała - powołanie Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli UCHWAŁA Nr XXII/238/2000 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie założenia Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy 27.04.2000
©-2019 Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL